Gdańskie Centrum Zdrowia

Realizacja I – II 2016 r. – malunki ścienne w poradni dziecka zdrowego i dziecka chorego.