Projekt aranżacji Serwisu Opon „LEO” – przebudowa i rozbudowa

Projekt na etapie realizacji.