Projekt koncepcyjny placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kartuzach

Projekt koncepcyjny placu zabaw. Po naniesieniu kilku zmian wspólnie z Autorską Pracownią Architektury architektem Tomaszem Golanko, przystąpiono do jego realizacji.