Projekt koncepcyjny placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kartuzach – WIZUALIZACJE ORAZ REALIZACJA

Projekt koncepcyjny placu zabaw. Po naniesieniu kilku zmian wspólnie z Autorską Pracownią Architektury architektem Tomaszem Golanko, przystąpiono do jego realizacji.

Zdjęcia realizacji placu zabaw dzięki uprzejmości Urzędu Gminy Kartuzy.