Projekt wnętrz Zespołu Szkół – rozbudowa i przebudowa

Projekt w trakcie realizacji.